Dank voor het meedenken over het Koopmansplein!

De actie Mijn Koopmansplein is afgelopen. We hebben alle ideeën verzameld en verwerkt in deze tekening.

Ontwerp Koopmansplein

Na de zomer gaan Vaart In Assen en de gemeente samen met inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, horeca en culturele partners een keuze maken welke van de 18 puzzelstukken meegenomen gaan worden in het Programma van Eisen. Dit vormt de basis voor een eerste ontwerp van het plein in het eerste kwartaal van 2019.